Sigbjørn

Sigbjorn 005Sigbjørn: Født på Nordfjordeid i 1975. Flytta til Balsfjord tre år gamal og til Skodje i 1980. I både barndom og oppvekst ein sers aktiv kar som betrakta ei hindring som ei utfordring. Alt vart prøvd og det meste gjekk bra. Prøvde seg på trålfiske før han valde militæret og fann sin plass der. No er han fast tilsett i kystvakta og busett i Bærum med familie.