Kristin

​​Kristin008Kristin er ein ekte "skøyebygdar". Ho har levd det meste av livet sitt her, først barndommen og sidan åra etter 1980. Interesse for alt som har med landbruk å gjere alt frå barndommen

​Aktivt med i 4-H arbeid og internasjonal utveksling. Kristin var ferdig utdanna som sivilagronom i 1973, etter å ha tatt både jordbruksskule og hagebruksskule. Tilsett i skuleverket sidan 1980, sidan 1990 på Gjermundnes Landbruksskule, eller vidaregåande som det no heiter. Eit usedvanleg vanskeleg motiv, god trening i raske snuingar har ødelagt mange gode bilder opp igjennom åra.