logo 2019

Ein ny måte å hjelpe på - Her kjem all hjelp fram til dei som treng det!

 • Fadderordning / fast hjelp kvar måned til ei familie eller anna arbeid.
 • Du bestemmer kva slags familie / hvem du vil støtte.
 • Vi finner den rette familien for deg.
 • Du bestemme kor mykje du vil hjelpe med.
 • Du bestemme kor lenge du vil hjelpe.
 • Du får kontakt, bilder, opplysninger om familien.
 • Alt du gir kjem frem til den rette!
 • Du kan også støtte med gaver, og bestemmer sjølvsagt kor ofte eller mykje.
 • Vi støtter ikke dei som har rusproblem, men vi kan støtte barna deres.
 • Organisasjonen arbeider no på 5 forskjellige stader i landet, også i den okkuperte sona i aust
 • Tilsammen ca 80 forskjellige prosjekt.
 • Kontingent er frivillig, faste hjelpere betaler ikkje kontingent!
 • Du blir invitert med på tur dit sammen med oss

Familiehjelpen Ukraina arbeider etter andre prinsipp enn dei fleste andre hjelpeorganisasjoner.

Foreningen er dreve av idealister og basert på prinsippet om at ein ikkje skal ta betaling for arbeidet sitt.

Eit annet av prinsippa til foreningen, er at ein ikke skal støtte personer som har rusproblemer.

I så fall vil ein berre støtte barna i familien, fks. ved at dei får gratis mat på skulen, nye kler eller

andre nødvendige ting ein gang i mellom.