Kristin er ein ekte "skøyebygdar".  Ho har levd det meste av livet sitt her, først barndommen og sidan åra etter 1980.

 • Interesse for alt som har med landbruk å gjere alt frå barndommen.
 • Aktivt med i 4-H arbeid og internasjonal utveksling.
 • Kristin var ferdig utdanna som sivilagronom i 1973, etter å ha tatt både jordbruksskule og hagebruksskule.
 • Tilsett i skuleverket sidan 1980, sidan 1990 på Gjermundnes Landbruksskule, eller vidaregåande som det no heiter.
 • Eit usedvanleg vanskeleg motiv, god trening i raske snuingar har ødelagt mange gode bilder opp igjennom åra
  Kristin2008 

  PB110017

  Her frå vår helgetur til Island i 2012.

   

   Klar for kjøtsalg i nytt tilbygg til huset.

   P1010067b  
   På toppen av Alnesfyret.Kristin9802