Året 2018 er over. Organisasjonen kan igjen vise til en kraftig vekst