Greitt å vite om Ukraina:

 • Grenser til Polen, Hviterussland, Russland, Romania, Moldova og Slovakia.
 • Er dobbelt så stort i areal som Norge
 • Har 10 x så mange innbyggere
 • 70 % av dei er etniske ukrainere
 • 17 % er russere, resten mange små grupper
 • 24 fylker, Oblasti + Kiev, Krim og Sevastopol
 • Religion: Flest ortodokse og ca 8 % katolske.

Historie:

 • Den russiske revolusjonen førte til store ødeleggelser og utarming av Ukraina. Hundretusener av mennesker vart hjemløse og over 1,5 millioner mennesker omkom
 • Tvungen kollektivisering av landbruket. I 1932-33 opplevde landet en sultkatastrofe, kjent som holodomor. Kanskje så mange som 14 millioner døde.
 • Stalins gjennomgripande utrenskninger førte til utrydding av store deler av den ukrainske kulturelle eliten.
 • Det totale antallet ukrainske drepte i andre verdenskrig er anslått til mellom 5 og 8 millioner
 • Fra 1922 til 1991 var Russland og Ukraina deler av Sovjetunionen. Fram til 1957 tilhørte Krim-halvøya den russiske delen av det enorme Sovjetunionen. Ledelsen i Sovjetunionen bestemte da å legge Krim til den ukrainske delen mot at Ukraina avga ca 65 kilometer bred stripe av land mot Russland. Det var altså et bytte av land. I 1992 ble Krim på nytt en del av Ukraina.
 • 90 % av folket stemte for uavhengighet i 1991.

Politikk:

 • Demonstrasjonane i Kiev, og senere i andre deler av Ukraina, har sitt utspring i hovedsakelig to ting: Korrupsjon og dårlig styring i tillegg til raseri over at president Janukovitsj ikkje skrev under en forhandlet avtale med EU.

 Ukraina nå:

 • Etter konflikten i øst startet har verdien av den lokale valuta blitt redusert med over 50 %
 • Gassprisen har øket  7 x
 • Over 2 000 000 menneske har flyktet fra øst og vestover.
 • Vanlig timelønn ca 20 kr.
 • Månedslønn ca 1000-2000 kr
 • Pensjon ca 500 kr.
 • Arbeidsledigheten er omtrent  3 x så stor som i Norge
 • Store alkoholproblem