Familiehjelpen Ukraina
Ein ny måte å hjelpe folket i Ukraina på

  • Fadderordning med familier.
  • Du bestemmer hva slags familie / hvem du vil støtte.
  • Vi finner den rette familien for deg.
  • Du bestemmer hvor mye du vil hjelpe med.
  • Du bestemmer hvor lenge du vil hjelpe.
  • Alt du gir kommer frem til den rette!
  • Vi støtter ikke de som har rusproblem, men vi kan støtte barna deres.
  • Du får kontakt, bilder, opplysninger om familien.
  • Du blir invitert med på tur dit sammen med oss
  • Kontingent 200 pr. år dekker alle gebyr og ugifter!
Anna 

Vesle Anna er blitt vårt symbol på hvordan mange har det i Ukraina i dag.

Familien på 7 har den ene halvparten av huset til høgre.

Alle fire barna bor på et rom og deler en seng, svigermor og ekteparet ligger i stuen.

Huset 

Familiehjelpen Ukraina arbeider etter andre prinsipper enn dei fleste andre hjelpeorganisasjoner.

Foreningen er dreve av idealister og tufta på prinsippet om at ein ikkej skal ta betaling for sitt arbeid.

Eit annet av prinsippa til foreningen, er at ein ikke skal støtte personer som har rusproblemer.

I så fall vil ein bare støtte barna i familien, fks. ved at dei får gratis mat på skulen, nye klær eller

andre nødvendige ting ein gang i mellom.

Sjå meir om dette under valget «Informasjon»